Obuka za astronauta

Mnogi od nas su od malena sanjali kako ćemo postati astronauti, da bi nas život kasnije usmeravao u nekim drugim pravcima, ali ako još uvek imate ispod četrdeset godina starosti i jaku želju da ispunite svoje dečije snove, treba da znate da nije nemoguće. Naravno da ovaj starosni zahtev važi sada i da će verovatno budućnost potpuno ukloniti starosnu granicu, tako da i ako imate malo više godina možete da se nadate da nije sve izgubljeno.

Evropska Svemirska Agencija (ESA) na svom zvaničnom sajtu ima jasne reference o pozivu astronoma. Tačno je da ne postoje specijalizovane škole i kursevi koji se bave ovom temom, niti je zvanje astronauta standardizovano na bilo koji način, ali postoje neka opšta pravila. Svemirske agencije, prosto rečeno, traže najbolje ljude. Za bilo koju agenciju obuka pojedinačnog astronauta je vrlo skupa i zahtevna, i zbog toga su u potrazi za ljudima koji će se „isplatiti“.

Svemirske misije se planiraju godinama, ponekad čak i decenijama, i stotine ljudi su uključene u ove projekte. Astronauti su samo kruna na vrhu ogromnog posla i od njih, na kraju krajeva, zavisi uspeh same misije. Iz tih razloga aagencije žele da budu sigurme da su angažovale najbolje ljude do kojih su mogle da dođu. Astronauti nisu samo jake i odvažne osobe, oni moraju da budu etablirani kao izuzetni profesionalci u svojim naučnim oblastima, da imaju kontrolu nad svojim umom i emocijama, i svakako, da su odlučni da uspeju bez obzira na potencijalne teškoće.

U prošlom veku astronauti su se birali iz redova vojske, ali danas se od njih očekuje daleko više. Obavezno je obrazovanje u naučnim, tehničkim i medicinskim disciplinama, koje mora da ide u kompletu sa istraživačkim radom, primenjenim ili obrazovnim delom karijere koja je podržana najmodernijim tehnologijama. Prethodno letačko iskustvo, u smislu obuke za test pilota ili inženjera letenja, je uvek dobrodošlo. Što više sposobnosti i iskustva prijavljeni ima to su mu i veće šanse da će biti izabran za buduću astronautsku obuku.

Što se same ESA-e tiče, mogu da se prijave osobe čije su države u članstvu ESA-e. To što je ESA Evropska svemirska agencija ne znači mnogo po pitanju članstva države u Evropskoj uniji, bitno je da li je vaša matična država članica svemirskog programa ili nije, i to je bukvalno sve. Opšti zahtevi su da prijavljeni može da bude žensko ili muško, starosti od 27 do 37 godina i da mu/joj se visina kreće od 153 do 190 cm. Moraju da govore i čitaju engleski jezik, da poseduju fakultetsku diplomu u oblasti prirodnih nauka, inženjerstva ili medicine. A poželjno je da su poslednje tri godine pre prijave proveli intenzivno se baveći istraživačkim radom u svojoj profesionalnoj oblasti. I kao što je već rečeno, iskustvo u letenju je dodatni plus.

Što se takozvanih medicinskih zahteva tiče, prijavljeni treba da su u dobrom zdravlju, da imaju zadovoljavajuću medicinsku istoriju, optimalnu telesnu masu i menatlno zdravlje. Svi koji uđu u razmatranje biće, bez izuzetaka, podvrgnuti detaljnim medicinskim pregledima i testovima kako bi se dobila prava evaluacija svih telesnih sistema, kao što su muskularni, kardiovaskularni i vestibularni. Ovi testovi se izvode u takozvanim centrifugama, rotacionim stolicama, komorama pod pritiskom i tokom specijalnih uslova u avionima. Uz ovo se rade i psihološki testovi u kojima se proverava zaključivanje i memorija, koncentracija, reakicije u stanju stresa i šoka i manuelne sposobnosti. Uz to potrebno je da prijavljeni ima visok stepen empatije, motovacije i fleksibilnosti, a malu želju za agresijom uz veliku emotivnu stabilnost. Za one koji će raditi u misiji naše svemirske stanice na duže vreme, ovo su ključne karakteristike.